Оприлюднено результати щорічного академічного рейтингу українських університетів «Топ-200 Україна 2021», повідомляє «Освіта.ua»

Цей рейтинг п’ятнадцятий рік поспіль розробляє Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Цього року, за визначенням укладачів, під час формування рейтингової таблиці враховано сучасні тенденції розвитку української та світової вищої освіти, що зазнали змін, у тому числі через вплив пандемії COVID-2019.

Автори рейтингу зазначають, що спиралися на принцип забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування. Задля цього використано лише відкриті дані прямих вимірів, розміщені на сайтах незалежних національних і міжнародних організацій і установ.

З метою врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів укладачі оцінювали їхню роботу на ширшій базі показників, ніж інші відомі рейтингові системи.

У рейтингу «Топ-200 Україна 2021» надано пріоритет євроінтеграційним процесам. Зокрема, автори встановили вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати у світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу та інше) вищими за вагові коефіцієнти національних показників.

Загалом було взято до уваги десять показників оцінювання діяльності університетів. З-поміж них найбільші вагові коефіцієнти мають академічна, науково-видавнича та міжнародна діяльність, оцінка науково-дослідницьких досягнень через порівняння сайтів університетів, цитованість наукових праць вчених університету у високорейтингових наукових виданнях, якість представлення та популярність закладу в інтернет-просторі.

У цьогорічному рейтингу перше місце посів Київський національний університет ім. Шевченка (минулоріч мав другу позицію).

На другій сходинці – НТУУ Київський політехнічний інститут ім. Сікорського, який поступився своїм минулорічним першим місцем.

З шостого на третє місце піднявся Харківський національний університет ім. Каразіна.

Так само посилив свою позицію НУ «Львівська політехніка», піднявшись із п’ятого на четверте місце.

На п’ятій сходинці – Сумський державний університет (третє місце 2020 року).

Шосте місце посів Львівський національний університет ім. Франка, який на дві позиції поліпшив свій результат порівняно з минулим роком.

З четвертої на сьому сходинку спустився НТУ «Харківський політехнічний інститут». Натомість Національний університет біоресурсів і природокористування піднявся з чотирнадцятої позиції на восьму.

Замикають цьогорічну десятку два виші, які суттєво поліпшили свої результати. Національному авіаційному університету вдалося піднятися з тридцятого місця на дев’яте, а Чернівецькому національному університету ім. Федьковича – з двадцятого на десяте.

Рейтингова таблиця

Рейтинг 2021 ↓Заклад вищої освітиСума індексів закладу
1Київський національний університет ім. Шевченка3.06
2Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Сікорського4.38
3Харківський національний університет ім. Каразіна6.93
4Національний університет “Львівська політехніка”6.96
5Сумський державний університет8.02
6Львівський національний університет ім. Франка9.27
7Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”10.13
8Національний університет біоресурсів і природокористування України12.35
9Національний авіаційний університет14.1
10Чернівецький національний університет ім. Федьковича14.37
11Національний університет “Києво-Могилянська академія”17.01
12Харківський національний університет радіоелектроніки17.07
13Ужгородський національний університет17.45
14Одеський національний університет ім. Мечникова17.71
15Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”19.13
16Вінницький національний технічний університет20.02
17Дніпровський національний університет ім. Гончара20.32
18Прикарпатський національний університет ім. Стефаника22.4
19Західноукраїнський національний університет22.73
20Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”23.09
21Запорізький національний університет23.9
22Національний медичний університет ім. Богомольця24.48
23Національний університет харчових технологій24.52
24Тернопiльський національний медичний університет iм. Горбачевського24.77
25Одеський національний політехнічний університет25.21
26Донецький національний університет ім. Стуса26.95
27Буковинський державний медичний університет27.08
28Волинський національний університет імені Лесі Українки27.89
29Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова28.83
30Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова29.46
31Одеська національна академія харчових технологій29.94
32Національний фармацевтичний університет30.43
33Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя30.96
34Київський національний університет технологій та дизайну31
35Національний університет “Запорізька політехніка”31.4
36Київський національний торговельно-економічний університет31.6
37Львівський національний медичний університет ім. Галицького32.46
38Черкаський національний університет ім. Хмельницького32.92
39Донецький національний технічний університет33.08
40Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу33.68
41Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського34.69
42Кременчуцький національний університет ім. Остроградського34.85
43Харківський національний медичний університет34.97
44Державний університет “Житомирська політехніка”35.93
45Київський національний економічний університет ім. Гетьмана36.24
46Київський національний університет будівництва і архітектури36.28
47Національний університет водного господарства та природокористування37.26
48Національний університет “Чернігівська політехніка”37.49
49Чорноморський національний університет ім. Могили37.63
50Криворізький національний університет38.09
51Хмельницький національний університет39.33
52Національний педагогічний університет ім. Драгоманова39.36
53Харківський національний автомобільно-дорожній університет39.59
54Придніпровська державна академія будівництва та архітектури39.8
55Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”39.93
56Українська медична стоматологічна академія40.93
57Український державний хіміко-технологічний університет41.02
58Національна металургійна академія України41.19
59Дніпровський державний медичний університет41.38
60Київський університет ім. Грінченка41.41
61Харківський національний економічний університет ім. Кузнеця41.64
62Херсонський державний університет41.99
63Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Моторного43.27
64Приазовський державний технічний університет43.82
65Івано-Франківський національний медичний університет44.11
66Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка44.9
67Український державний університет залізничного транспорту45.42
68Луцький національний технічний університет45.43
69Луганський національний університет ім. Шевченка46.41
70Житомирський державний університет ім. Франка46.76
71Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого46.78
72Український Католицький Університет47.56
73Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Хмельницького48.31
74Східноукраїнський національний університет ім. Даля48.55
75Запорізький державний медичний університет48.62
76Одеський національний медичний університет48.91
77Таврійський національний університет ім. Вернадського49.09
78Сумський національний аграрний університет50.2
79Національний університет кораблебудування ім. Макарова50.47
80Національний лісотехнічний університет України51.18
81Національний університет фізичного виховання і спорту України51.91
82Донбаська державна машинобудівна академія51.96
83Одеський державний екологічний університет52.04
84Криворізький державний педагогічний університет52.09
85Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського52.27
86Миколаївський національний аграрний університет52.4
87Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна52.46
88Донецький національний медичний університет53.25
89Національний університет “Острозька академія”53.8
90Університет державної фіскальної служби України53.81
91Одеська національна академія зв’язку ім. Попова53.82
92Уманський державний педагогічний університет ім. Тичини54.03
93Харківський національний університет внутрішніх справ54.17
94Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди54.63
95Університет банківської справи Національного банку України55
96Національний транспортний університет55.11
97Кам’янець-Подільський національний університет ім. Огієнка55.67
98Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького55.94
99Університет економіки та права “Крок”56.21
100Одеський національний економічний університет56.67
101Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Франка56.98
102Черкаський державний технологічний університет57.02
103Поліський національний університет57.17
104Національний університет “Одеська юридична академія”57.5
105Львівський державний університет фізичної культури ім. Боберського57.85
106Національний університет цивільного захисту України58.04
107Центральноукраїнський національний технічний університет58.31
108Донецький державний університет управління59.3
109Харківський національний університет будівництва та архітектури60.57
110Вінницький державний педагогічний університет ім. Коцюбинського60.74
111Національний університет “Одеська морська академія”60.84
112Маріупольський державний університет61.29
113Рівненський державний гуманітарний університет61.38
114Білоцерківський національний аграрний університет62.11
115Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка62.53
116Бердянський державний педагогічний університет62.61
117Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Василенка62.87
118Полтавська державна аграрна академія63.32
119Університет імені Альфреда Нобеля63.34
120Київський національний університет культури і мистецтв63.57
121Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ64.46
122Вінницький національний аграрний університет64.69
123Державний університет телекомунікацій64.9
124Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Кожедуба65.01
125Українська академія друкарства65.51
126Українська інженерно-педагогічна академія66.11
127Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Винниченка66.3
128Херсонський державний аграрно-економічний університет66.99
129Київський національний лінгвістичний університет67.42
130Херсонський національний технічний університет67.48
131Львівський торговельно-економічний університет67.92
132Європейський університет67.96
133Міжрегіональна Академія управління персоналом68.05
134Одеський національний морський університет68.13
135Полтавський університет економіки і торгівлі69.07
136Львівський державний університет безпеки життєдіяльності70.34
137Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка70.43
138Дніпровський державний аграрно-економічний університет71.08
139Дніпровський державний технічний університет71.45
140Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва71.75
141Уманський національний університет садівництва72.57
142Харківський державний університет харчування та торгівлі72.61
143Національна академія внутрішніх справ72.84
144Ніжинський державний університет ім. Гоголя73.69
145Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”75.63
146Державний університет інфраструктури та технологій75.78
147Луганський державний медичний університет76.78
147Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Сковороди76.78
148Національний університет “Чернігівський колегіум” ім. Шевченка77.61
149Харківська державна академія дизайну і мистецтв77.86
150Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”78
151Національна академія Національної гвардії України78.53
152Закарпатська академія мистецтв78.58
153Міжнародний гуманітарний університет79.06
154Херсонська державна морська академія79.63
155Донбаська національна академія будівництва і архітектури79.71
156Львівський державний університет внутрішніх справ80.08
157Одеський державний університет внутрішніх справ80.13
158Львівська національна академія мистецтв80.29
159Донбаський державний педагогічний університет80.29
160Академія праці, соціальних відносин і туризму80.37
161Одеська державна академія будівництва та архітектури80.39
162Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури80.77
163Університет митної справи та фінансів81
164Мукачівський державний університет81.54
165Львівський національний аграрний університет82.33
166Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського82.6
167Одеський державний аграрний університет83.18
168Національна музична академія України ім. Чайковського83.5
169Національний університет оборони України ім. Черняховського84.9
170Львівський медичний інститут85.6
171Київський міжнародний університет86.05
172Київський університет права86.17
173Подільський державний аграрно-технічний університет86.48
174Національна академія сухопутних військ ім. Сагайдачного86.77
175Харківська державна академія культури86.78
176Вінницька академія безперервної освіти87.13
177Ізмаїльський державний гуманітарний університет87.71
178Університет менеджменту освіти87.93
179Хмельницький університет управління та права ім. Юзькова88.05
180Львівська національна музична академія ім. Лисенка88.67
181Харківський національний університет мистецтв ім. Котляревського88.9
182Бердянський університет менеджменту і бізнесу88.95
183Буковинський університет89.33
184Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ89.58
185Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв89.85
186Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая90.19
187Українсько-американський університет Конкордія90.34
188Національна академія управління90.4
189Академія адвокатури України90.92
190Одеська національна музична академія ім. Нежданової91.03
191Глухівський національний педагогічний університет ім. Довженка91.5
192ВПНЗ “Київський Медичний Університет”91.65
193Харківська державна академія фізичної культури91.65
194Донецький юридичний інститут91.91
195Класичний приватний університет92.92
196Український гуманітарний інститут93.97
197Національна академія статистики, обліку та аудиту94
198Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Дідоренка94.19
199Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого94.36
200Харківська державна зооветеринарна академія94.61

Читайте нас також у Facebook, Telegram, Twitter, дивіться в Instagram