ГО “Фонд розвитку міст”, ТОВ “Бізнес для розумних міст” у партнерстві з “Асоціацією міст України” запрошують українські міста взяти участь у конкурсі: “Міста, що вірять у майбутнє”.

Мета

Перше, що потрібно місту для розробки свого майбутнього – це Стратегічний план з глибоким аналізом сильних і слабких сторін, а також можливостей та загроз у контексті досягнення цілей сталого розвитку. Після цього важливого внутрішнього аналізу настає момент визначення місії та бачення міста, його цілей на короткий, середній та довгостроковий періоди.

Стратегічний план повинен визначати шлях та способи досягнення цих цілей, враховуючи показники ЦСР, включаючи: людські ресурси, партнерські стосунки з приватним сектором, НГО та науковими установами, моделі управління, фінансування та ресурси фінансування. Як тільки це зроблено, настає момент обрання перших проєктів, які почнуть реалізовувати майбутнє.

“Бізнес для розумних міст” та “Фонд розвитку міст” бажають підтримати міста у розробці їхнього майбутнього. Шляхом до цього є обрання щороку одного міста з метою фінансування та підготовки для нього проєкту Стратегічного плану, який стане каталізатором змін, та підтримка міста в реалізації цього Плану та просування діяльності міста у всьому світі.

Хто може взяти участь?

У перший рік конкурсу можуть бути обрані лише українські міста, населення яких понад 100 тисяч жителів.

Умови участі:

Нагорода БРМ адресована містам (українським та з інших сусідніх країн), які мають намір реалізувати успішний проєкт (проєкти), що покращить життя громадян. Цей проєкт (проєкти) повинен бути:

• розроблений у співпраці з приватною компанією;
• розпочатий в найближчі два роки.

Пропозиція має бути представлена міським головою разом з листами підтримки основних зацікавлених сторін міста з боку приватного сектору та наукового співтовариства.

Зміст пропозиції:

 • лист про наміри від міського голови, що представляє пропозицію;
 • максимум 5 сторінок, що пояснюють, чому місто хоче скласти стратегічний план, які цілі міста в короткотерміновій і довгостроковій перспективі. Хто буде брати участь у розробці та впровадженні Стратегічного плану (існуюча структура всередині міської ради та за її межами, включаючи приватний сектор та наукові навчальні заклади та готовність покращити його у разі потреби). Як вони забезпечать виконання Стратегічного плану.

Критерії відбору:

• сильне керівництво міського голови та міської ради;

• залучення державного сектору, приватного сектору та наукових колективів до розробки та реалізації майбутнього міського проєкту;

• демонстрація розуміння ситуації в місті;

• визначення реалістичних цілей;

• показ реалістичних ідей щодо інфраструктурних проєктів, які покращать якість життя громадян та можуть зацікавити приватних інвесторів.

Графік

 1. Оголошення конкурсу.
 2. Кінцевий термін подання заявок – через 2 місяця після опублікування оголошення.
 3. Інформування попередньо відібраних кандидатів – через 1,5 місяця після закінчення кінцевого терміну подання заявок.
 4. Оголошення результатів під час BSC 2020.

Нагорода: почесний диплом місту та розробка Стратегічного плану розумного міста та механізмів його реалізації протягом 1 року.

Зміст стратегічного плану:

 • Діагностика та позиціонування.
 • Бачення майбутнього. Для цього будуть проведені співбесіди та семінари з громадськими структурами, представниками промисловості, академічних установ тощо.
 • План дій або дорожня карта.
 • План управління, що включає в себе командне поле.

Впровадження

 1. Вибір пріоритетних проєктів.
 2. Початкове структурування першого проєкту.
 3. Підтримка міста в реалізації Стратегічного плану розумного міста та його просуванні у всьому світі.

Будь ласка, ваші пропозиції надсилайте на адресу: [email protected]

Контактна особа: Тамара Cоловйова, тел. – 067 82 94 934

Читайте нас також у Facebook, Telegram, Twitter, дивіться в Instagram