Україна посіла 88 позицію зі 189 країн і територій, які представлені в Доповіді про стан людського розвитку за 2019 рік, опублікований ПРООН.

Це відносить Україну до високої категорії людського розвитку зі значенням Індексу людського розвитку (ІЛР) 0,750.

За період з 1990 до 2018 року значення ІЛР України збільшилося з 0,705 до 0,750, тобто на 6,3%.

За цей же період очікувана тривалість життя в Україні збільшилася на 2,1 року, середня кількість років навчання збільшилася на 2,2 року, а очікувана їх кількість зросла на 2,7 року.

Проте рівень життя, який вимірюється валовим національним доходом (ВНД) на душу населення України, скоротився приблизно на 25,6%.

Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева зазначає, що країна демонструє прогрес у людському розвитку, незважаючи на збройний конфлікт на сході та пов’язані з ним економічні потрясіння.

“Україна та українці виявили величезну стійкість і бажання досягти успіху в цій країні. Про це свідчить зростаючий у країні індекс людського розвитку. Він постійно зростає в Україні з 2000 року”, – сказала Ґерчева.

Також результати дослідження свідчать, що скорочення середнього класу, високий рівень неофіційної та нестабільної зайнятості, проблеми соціального захисту, еміграція кваліфікованих і молодих працівників та відчуття нерівності перед законом посилюють проблеми в Україні.

Відмінності за основними стандартами життя зменшуються, але водночас з’являються нові форми нерівності, спричинені неоднаковим доступом до технологій та освіти. Для бідних і вразливих груп населення це питання загострюється внаслідок зміни клімату.

І хоча загалом Україна, як і весь регіон, відноситься до середньої третини країн за показниками витрат на дослідження та розвиток, співвідношення висококваліфікованих і низькокваліфікованих працівників тут становить лише половину від країн Організації економічного співробітництва та розвитку – з розвитком технологій у більш заможних країнах подолати цю прірву може бути складніше.

Читайте нас також у Facebook, Telegram, Twitter, дивіться в Instagram