7-ReyestrKozakiv1581AGADVarshava-1-scaled

6-lystKozakivZaporozhtsivIvsiyeyiUkrayinySultanovi24serpnya1683AGADVarshava-1
8-TekstBuchatskogoMyru1672AGADVarshava