Головний редактор, автор та керівник проекту Мурачов В.І.

Заступник головного редактора Горбань Ю.О.
Старший редактор Кірєєв М.М.

Старший кореспондент Недашківський В.О.
Спеціальний кореспондент Савчук І.А.

Кореспонденти:
Голуб А.І.
Веретенник Г.В.
Владиславський А.К.
Лагута М.В.
Пєшкова Г.О.
Пташка К.О.

Відеокореспондент Кашуба В.Г.
Фотокореспондент Шкода Ю.В.

Більдредактор Кардаш О.В.

Випускові редактори:
Балковський П.М.
Далецька Ю.І.
Ковальов М.В.

Редактори:
Базан О.М.
Коломієць А.Р.
Лясова О.В.
Петренко О.О.
Собора І.І.
Флюнт С.Б.
Царук Д.Л.
Чорний І.В.

Адміністративна група:
Бондар Є.В.
Коваленко В.П.
Саад М.Б.
Юрченко Ю.

Засновником видання «Український інтерес» є громадська організація «Український інтерес», голова Правління – Мурачов В.І., член Правління – Осадчий В.В.

Адреса для листування:

ГО «Український інтерес»,
01001, Україна, м. Київ-1,
вул. Хрещатик 22, а/с В209

Телефон (044) 356 48 42
E-mail [email protected]

Реклама:

Глущенко А.І.
Телефон (044) 337 76 01
E-mail [email protected]