6 грошей 1667 (Шостак) короля Речі Посполитої Яна Казимира. Фото автора

200000 карбованців 1995. Фото автора
Денарій Марка Аврелія, реверс Віртус – військова доблесть