200000 карбованців 1995. Фото автора

6 грошей 1667 (Шостак) короля Речі Посполитої Яна Казимира. Фото автора