shkurupij-5

Він зумів посісти осібне місце в історії літератури, прислужившись як до розвитку авангардизму, так і неоромантизму
shkurupij-4
Ґео Шкурупій