Ґео Шкурупій

Він зумів посісти осібне місце в історії літератури, прислужившись як до розвитку авангардизму, так і неоромантизму
shkurupij-5
«Семафор у майбутнє», де пропагувався перехід на латиницю і частину статей було набрано латинським транслітом.