Цього разу наше розслідування стосується кальок. Загалом, калькування – це один зі способів запозичення іншомовних слів. Калькою ж (фр. сalque – “копія”) називається слово (чи вислів), утворене за зразком чужомовного шляхом його поморфемного (покомпонентного) перекладу засобами рідної мови: вогнегасник < рос. “огнетушитель”, вантажообіг < рос. “грузооборот”, колгосп < рос. “колхоз”, недолік < рос. “недочет”, займенник < лат. “pronomen”, підмет < лат. “subjekt”, півострів < нім. “die Halbinsel”. Тобто калькування чужого відбувається тоді, коли немає свого.

Є ще й напівкальки – поєднання запозиченого словотвірного компонента зі скалькованим: бавовна (“ба” – запозичене з нім. “der Baum” – “дерево”, а “вовна” скальковане з нім. “die Wolle”); телебачення (“теле” з гр. “tele” – “далеко”, а “бачення” – калька з лат. “visio”). Буває так, що те ж саме слово і калькується, й запозичується матеріальним шляхом (його беруть з іншої мови й адаптують до тієї, куди запозичується): інтернаціональний і міжнародний (калька з фр. “international”, де лат. “inter” – “між” і “natio” – “народ”). У ситуації українсько-російської двомовності (білінгвізму) значною вадою стало поширення в українському мовленні певних людей ненормативно калькованих слів та висловів. Ці, так би мовити, кальки-каліки являють собою бездумно-механічно скопійовані російські мовні одиниці при наявності власномовних, тобто потреби в їхньому творенні немає ніякої, оскільки в українській мові потрібне слово чи вислів уже існують. Але, на жаль, таке калькування дуже поширене:

калька-калікаросійський варіантукраїнський варіант
на рахунок роботина счет роботыщодо роботи
приймати участьпринимать участиебрати участь
вирішувати проблемурешать проблемурозв’язувати проблему
задавати запитаннязадавать вопросставити запитання
я рахую правильнимя считаю правильнымя вважаю правильним
бувший у використаннібывший в употребленииуживаний
миючий засібмоющее средствомийний засіб
піти за хлібомпойти за хлебомпіти по хліб
робити виглядделать видудавати

У попередніх публікаціях ми називали такі спроби покалічити російську мову, щоб вийшла українська, “створенням третьої мови“, а самих цих горе-творців – “третьомовцями“. Замість використання правильних варіантів, вони намагаються загнати нашу мову у прокрустове ложе російської. А це явно не потрібне жодній із цих мов. Третьомовці не розуміють, що наповнюють у такий спосіб тільки бочку данаїд. Яка апріорі бездонна…

Часто кальки-каліки називають пОкручами. У словнику це слово зафіксоване з такими значеннями: “1. Потомство, виведене від схрещування різних порід тварин, видів рослин; // Окрема тварина чи рослина такого потомства. 2. Потомок від шлюбу представників різних людських рас (переважно білих із кольоровими); метис. 3. Нікчемна людина, що має негативні риси характеру й викликає відразу; виродок. 4. Відхилення в розвитку чого-небудь. 5. Те, що повилося, покрутилося”.

Сьогодні пропонуємо першу частину (решта, зрозуміло, – пізніше) ще одного (анти)рейтингу мовних недоладностей (див. наш матеріал “Навіщо п’яте колесо до воза?“). Це будуть кальки-каліки. Отже…

(1) Слідуючий, послідуючий (< рос. “следующий”, “последующий”). Таких слів у нашій мові немає. Але затяті третьомовці вперто (і – помилково) вживають “слідуючий” замість слів: 1) такий: “Експерт дійшов слідуючого висновку” (правильно – “такого”); 2) наступний: “Парламент розглянув слідуючу, 18-ту поправку депутата Лещенка (правильно – “наступну”); 3) подальший: “Слідуючі (варіант: послідуючі) дії правоохоронців зруйнували їхній позитивний імідж, створений у ЗМІ” (правильно – “подальші”).

До речі, запам’ятаймо, що слово наступний означає “який наступає, розташовується або з’являється слідом за ким-, чим-небудь; найближчий після когось, чогось // Який має відбутися”. Буває так, що це слово використовують там, де без нього можна обійтися (воно елементарно зайве): “Президент заявив наступне” − “Президент заявив”. У таблиці подано правильні варіанти до непотрібних кальок-калік:

калька-каліканормативний відповідник
таблиця виглядає наступним чиномтаблиця має такий вигляд
повинен поступити наступним чиноммаю діяти так (таким чином, у такий спосіб)
їм треба знати наступнеїм треба знати ось що
у промові зупинюсь на наступномузупинюсь ось на чому, скажу таке
комітет подає наступні документитакі документи, ось такі, ось які документи
промовець заявив наступнепромовець заявив
хочеться запитати наступне: чи ведете хочеться запитати: чи ведете
у наступні два роки у найближчі два роки
наступні висоти ми берем усе нові висоти ми берем
слідуючим виступить наступним виступить
це буде в майбутньому році це буде в наступному році
робота триватиме і в послідуючих роках робота триватиме і в наступних роках

(2) Відноситися (відношення) (< рос. “относиться”, “отношение”). Слово “відноситися” помилково використовують замість таких нормативних відповідників: 1) ставитися: “З неповагою відносяться до держакних символів” (правильно – “ставляться”); 2) стосуватися: “Це відноситься до кожного” – (правильно – “стосується” кожного); 3) припадати: “Події відносяться до періоду правління Богдана Хмельницького” (правильно – “припадають” на на період); 4) належати: “До числа партій такого типу відносяться…”(правильно – “належать”).

Наше слово “відноситися” має значення “перебувати в певній відповідності, співвідношенні з чим-небудь”: скажімо, “А відноситься до В, як С до D”.

Однак коли слово “відношення” вживають у значенніпричетність до чого-небудь”, помилки немає: “порушник не мав до цього ніякого відношення” (варіанти: стосунку, не був причетний). “Тож коли заступник голови ВР (А. Мартинюк, 2005) питає депутата, яким є його відношення до обговорюваного законопроекту, той міг би відповісти, що до підготовки документа він не має ніякого відношення, а хотів би висловити своє ставлення до нього – яскравий приклад контекстного вибору слова. Забувають і про синонім до цього слова: має дотичність (до справи тощо)” (П. Куляс).

А розібратися з проблемою нам допоможе таблиця:

як завгодно можна до нього відноситисяставитися
відношення людей до Верховної Радиставлення
недбале / халатне відношеннянедбале ставлення, недбальство
з повагою відносяться до батьківставляться / шанують (пошановують) батьків
це не відноситься до темине стосується (до) теми, не належить до предмета розгляду
негативно (від’ємно) відносяться до вимог владинехтують вимоги
цей закон несправедливий по відношенню до селяннесправедливий до селян / щодо селян
має пряме відношення до нападупрямо стосується нападу
можливості у воєнному відношенніз воєнного погляду
в усіх відношенняхз усіх боків / зусебіч, усіма сторонами, з усякого погляду
направте відношення до Кабінету Міністрів(офіційний) лист, (офіційне) прохання, (кадрове) подання, звернення тощо

(3) Складати (< рос. составлять). Слово складати в нашій мові має, як мінімум, десять значень. Перше з них – “розміщувати що-небудь у певному порядку, в одному місці // розміщувати що-небудь, надаючи певної форми // зібравши докупи, розміщувати у певному порядку, надавати чому-небудь якоїсь форми // згортаючи, згинаючи і зменшуючи цим об’єм чого-небудь, надавати йому нової форми”. Решта значень ґрунтуються на цьому. Але про це не знають третьомовці. Слово “складати” вони, маючи на думці російське “составлять”, уживають неправильно. Погляньмо на таблицю:

інформація складає комерційну таємницюстанОвить / є таємницею
річний бюджет Переяслава складавмлн. гривеньстановив
термін підготовки магістра складає 6 роківтермін підготовки магістра − 6 років
з шести тисяч учасників переважну більшість складають атовціпереважна більшість – атовці
погляньмо, як складалася ситуація на землях, що нині складають Одеську областьвходять до…
сьогодні вони складають кістяк командиє кістяком; сформували/ створили кістяк
причини недоліків не складають інтересу для керівникане цікавлять
дійсно, більшу половину літературного спадку Т. Шевченка складають повісті і “Щоденник”, які написані російською мовоюсправді; більше половини… − це повісті і “Щоденник”

Як видно, наша мова має абсолютно достатню кількістю ресурсів для вираження думок в усіх їхніх нюансах. Варто лише захотіти не плисти за течією бездумного калькування, а дістати потрібне слово з незглибимої криниці словника.

Що ховається за цікавим прізвищем

Ім’я – це вам не дудка з бузини

Сподобався матеріал? Підтримай "Український інтерес". Знання – це сила. І на оновленій землі врага не буде! Монобанк 4441 1144 0359 2361 Приватбанк 5457 0822 9082 5491 PayPal – [email protected]