3-Myhajlo-Artsybashev.-Foto-wikimedia.org_

Жан Беро П'яниці (1908)
2-Myhajlo-Artsybashev.-Foto-wikireading.ru_
Arzybashev i aktrisa Yavorskaia 1915 Karl Bulla.