Смерть Адоніса, 1764

Чудесна ловля риби 1762
Прощання Гектора з Андромахою, 1773