12-Mogyla-Pylypa-Konovala-na-tsvyntari-Notr-Dam-v-Ottavi-Kanada.-Foto-findagrave.com_

11-Pylyp-Konoval-u-litnomu-vitsi.-Foto-vimyfoundation.ca_
13-Memorialna-doshka-na-chest-Pylypa-Konovala-u-misti-Lans-Frantsiya.-Foto-lelensoisnormandtome4.unblog.fr_