6 грошей 1625 короля Речі Посполитої Сигізмунда III, за його правління відбулось засудження та крутий злам долі Арцишевського

10 рейс 1806 Португальської Бразилії – влада Португалії відновлена, карбується власна монета для колонії