10 рейс 1806 Португальської Бразилії – влада Португалії відновлена, карбується власна монета для колонії

6 грошей 1625 короля Речі Посполитої Сигізмунда III, за його правління відбулось засудження та крутий злам долі Арцишевського
6 грошей Речі Посполитої короля Яна II Казимира, його брат (попередній король Владислав) помилував, а сам король відправив непокірного Арцишевського у відставку