Малий державний герб УНР. Худ. В. Кричевський

Музей мистецької родини Кричевських, експозиція. Опішне, Полтавщина
Василь Кричевський – з нього починався український модерн