Реконструкція печатки Ольгерда. Очевидно, повністю тут був напис “ОЛГЕР ПЕЧАТЬ КНнязЯ ВЕликогО”. Джерело: nedelia.lt

Синьоводська битва
Великий князь литовський Ольгерд (уявний портрет з “Опису Європейської Сарматії” XVI століття)
Спустошення Москви ханом Тохтамишем. Мініатюра з Лицевого літописного зводу XVI століття