Спустошення Москви ханом Тохтамишем. Мініатюра з Лицевого літописного зводу XVI століття

Синьоводська битва
Реконструкція печатки Ольгерда. Очевидно, повністю тут був напис “ОЛГЕР ПЕЧАТЬ КНнязЯ ВЕликогО”. Джерело: nedelia.lt
Спустошення Москви ханом Тохтамишем. Мініатюра з Лицевого літописного зводу XVI століття