к5-Diti-na-Levadi.-Kosiv-1908r. (1)

Олена Кульчицька
к4-Portret-sestri-v-bilomu-1912r.
к6-Listivka-Hristos-Voskres