11Olexandr_murashko_Portret_Yeleny_Prahovoji

10Oleksander_Murashko._Portrait_of_Margareta_Murashko