Анна Ахматова

Портрет Д. М. Кардовського, Худ. І. Ю. Рєпін, 1897
Ольга Делла-Вос-Кардовська 6200