Piskorskyj_Volodymyr_Kostyantynovych

800px-Mogyla_Volodymyra_Piskorskogo
Володимир Піскорський