Manevich-Dnipro-bilya-Kiyeva

Manevich-Vesna-na-kurenivtsi
Manevich-Pislya-pogroma-Kiev-1919