Іван Нечуй-Левицький уже сім років на пенсії, живе в Києві 1892

Фото рукопису І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря"
Сторінка рукопису Микола Джеря