Будинок Академії у Нью-Йорку в 1960-тих роках та сучасний вигляд.

Президент УВАН, головний доповідач доктор Альберт Кіпа відкриває конференцію.
augsburg
УВАН – історія виникнення головного наукового осередку емігрантів