УВАН – історія виникнення головного наукового осередку емігрантів

Президент УВАН, головний доповідач доктор Альберт Кіпа відкриває конференцію.
Будинок Академії у Нью-Йорку в 1960-тих роках та сучасний вигляд.