Титульна сторінка конституції староукраїнською мовою (Оригінал зберігається в Російському державному архіві давніх актів)

Пилип Орлик
Перша сторінка Конституції Пилипа Орлика (оригінал, створений у Бендерах у квітні 1710 р. староукраїнською мовою, РДАДА, ф.124, оп.2, спр.12, арк.3.)