Недоторканні пам’ятки України – погляд крізь документи ЦДНТА України

Кам'янець-Подільський
Оцінка ландшафтних якостей території парку методом фотофіксації (на прикладі Алупкінського парку). 1973 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-100. К. 3-32. Оп. 1. Од. зб. 104а. Арк. 43)