Як програма Young SDG Innovators від Глобального договору ООН допоможе малим та середнім підприємствам впровадити у свою діяльність Цілі сталого розвитку, щоб вистояти перед викликами охопленого пандемією світу. Про це розповідає генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19 відчуватимуть практично всі бізнеси, але найімовірніше, вони непропорційно вплинуть саме на малі та середні підприємства (МСП), які вже й так відчувають зменшення наявного капіталу й економічну нестабільність. Проте, навіть ще до того, як світ охопила пандемія, МСП зіштовхувалися з проблемами, що стосуються отримання рівного доступу до можливостей вижити на своєму конкурентному ринку. Ми переконані, що ключовим фактором, який визначає довгострокове зростання і стійкість бізнесу, є інновації.

Які вигоди від інвестування в розвиток інновацій?

Малі та середні підприємства, які є інноваційнішими, продуктивнішими й успішними в довгостроковій перспективі, у середньому забезпечують кращу заробітну плату та сприятливіші умови праці для своїх працівників. Це своєю чергою залучає до компанії більше талановитих працівників, роблячи її конкурентоспроможною на ринку.

Важливу роль для впровадження інновацій у МСП відіграють навички управління персоналом. Коли співробітники отримують можливості розвивати свої менеджерські та підприємницькі здібності, вони значно швидше досягають успіху в розробці нових продуктів чи процесів.

Як правило, ті організації, які успішно підвищують кваліфікацію своїх співробітників, повідомляють про вищу корпоративну культуру, якіснішу роботу з персоналом, відчутне зростання бізнесу, покращене залучення та утримання професійних співробітників і, як результат – стрімке впровадження інновацій.

Стримувальні фактори впровадження інновацій в малих і середніх підприємствах

Загалом, малі та середні бізнеси спроможні на впровадження інновацій, оскільки вони менші, більш гнучкі та придатні для роботи поза встановленими інституційними структурами. Проте попри це переважно вони інвестують в інновації менше часу та коштів, ніж це роблять великі підприємства. Насамперед це пов’язано з обмеженими ресурсами на впровадження цифрових інновацій і професійний розвиток працівників.

Швидка діджиталізація і технологічна трансформація суспільства, що відбувається впродовж останніх двох десятиліть, відкриває перед маленькими компаніями безліч інноваційних можливостей, що раніше були доступними лише для великих гравців на ринку. Відкриті інноваційні платформи та спільні бізнес-екосистеми, а також недорогі цифрові технології полегшують їм обмін знаннями та надають доступ до бізнес-інновацій.

Однак малим та середнім бізнесам складно орієнтуватися в цих обширах. Вони шукають шляхи, щоб отримати капітал соціальних інновацій та інтегрувати у свою діяльність Цілі сталого розвитку, але не знають, з чого почати чи як для цього підвищити кваліфікацію свого персоналу.

Рішення є: програма Young SDG Innovators

Для того, щоб в умовах мінливого конкурентного ринку маленькі компанії не лише виживали, а й процвітали, їм справді потрібно освоювати інноваційні технології та бізнес-моделі. Але насамперед вони мають переглянути свою корпоративну культуру.

Люди, які працюють на розвиток компанії, повинні мати не лише відкритий світогляд, а й набір необхідних навичок для вирішення викликів сьогодення, що передбачають розробку нових моделей, продуктів та послуг.

Із цією метою Глобальний договір ООН щорічно проводить програму Young SDG Innovators, покликану ознайомити компанії з інструментами та платформами, необхідними для підвищення кваліфікації їхніх молодих працівників. Учасники програми дізнаються, як підтримувати розвиток нового покоління інноваторів, які зможуть відкрити своїм компаніям нові можливості процвітання на ринку вже в недалекому майбутньому.

Використовуючи Цілі сталого розвитку в пошуку нових ідей, продуктів, послуг та бізнес-моделей, а також забезпечуючи працівників навичками, необхідними для формування інноваційного мислення, представники малих і середніх підприємств можуть отримати значну перевагу як на локальному, так і на світовому ринку.

Усі стейкхолдери повинні зіграти свою роль у побудові сприятливої інноваційної екосистеми та підтримки системних змін для малих бізнесів.

З таким підходом Глобальний договір ООН і розробляв програму Young SDG Innovators. Ми сподіваємося, якомога більше компаній скористаються можливістю вивести свій бізнес на новий, конкурентний рівень. Набір учасників триватиме до кінця жовтня.

Читайте нас також у Facebook, Telegram, Twitter, дивіться в Instagram