Перевезення панелей зі складу гіпсопрокатного цеху [Із науково-технічного звіту «ПівденНДІ» по темі № 59-14; «Освоєння виробництва великопанельних гіпсових перегородок для Харківського Раднаргоспу»]. 1959 р. ЦДНТА України. Ф. Р-2. К. 3-4. Оп. 1. Од. зб. 147. Арк. 56

ЦДНТА
Розпалубка та зберігання силікатних блоків на складі готової продукції [Із науково-технічного звіту «ПівденНДІ» «Впровадження технології виробництва великих стінових блоків на базі місцевої сировини»]. 1955 р. ЦДНТА України. Ф. Р-2. К. 3-4. Оп. 1. Од. зб. 79. Арк. 97, 99
Житлові будинки з багатокольоровим фризом на бульварі Шевченка у Києві [Із звіту «НДІБМВ» по темі № 62-3: «Розширення асортименту виробів із кераміки для будівництва. Розділ «А»: «Розробка нових кольорових глухих глазурей для керамічного облицювання»]. 1962 р. ЦДНТА України. Ф. Р-99. К. 3-31. Оп. 1. Од. зб. 120. Арк. 62