Повiдомлення газети “Нова Рада”(№224 від 28 листопада 1918 року)

Повiдомлення газети “Вiдродження” (число 196 вiд 28 листопада 1918 року)
Залiзнична станцiя “Киiв-Товарний”, куди вранцi 27.11.1918 привезли тiла дружинникiв. Свiтлина початку XX столiття