13-Berezen-1917-roku-nezadovgo-do-znesennya-pamyatnyka-e1632124416888

пам'ятник Столипіну
1-Moment-povalennya-skulptury-Stolypina-1
14-Pered-znesennyam-pamyatnyka-29-bereznya-1917-roku-e1632124106662