Господарство китайців у Сибіру

Влада КНР заохочує переселення на територію РФ
Типова картина для прикордонного російського міста