Подібний бюлетень для голосування за нацистів у Судетській області

аншлюс
Нацистський плакат на тему приєднання Австрії – один народ, одна держава, один фюрер
Радісні австрійці з портретом Гітлера, 1938 рік