Я тільки недавно почала говорити з людьми. І це – дивовижно

говорити